| 
 |  Kontakt |  Mapa strony |  Metryczka |  Login

Wydawca:
GEA Farm Technologies Sp. z o.o.
Rejestr KRS 0000151477
Numer identyfikacji podatkowej: 9521670063

Edytor:
CMS Team 

Kontakt:
GEA Farm Technologies Sp. z o.o.

Mariusz Grygorcewicz
ul. Ołowiana 10
85-461 Bydgoszcz

Tel: +48 (52) 348 04 40
Faks: +48 (52) 348 04 50

E-Mail: mariusz.grygorcewicz@geagroup.com

Inne treści i oferty są przygotowywane przez różne działy przedsiębiorstwa i spółki - córki.

Podane informacje natychmiast kontrolujemy i sprawdzamy. Podlegają one ciągłej kontroli i są na bieżąco aktualizowane. Jednakże nie możemy gwarantować, ani ponosić odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność i aktualność.

Copyright
© GEA Farm Technologies

Ochrona danych
GEA Farm Technologies Sp. z o.o. zapewnia, że podane przez Państwa dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych, są traktowane jako poufne.

Odpowiedzialność
Strona internetowa GEA Farm Technoloies posiada łącza (linki) do stron internetowych innych przedsiębiorstw koncernu GEA, a także do innych stron internetowych, które zostały przygotowane przez osoby trzecie i których zawartość nie jest znana firmie GEA Farm Technologies. Firma GEA Farm Technologies pośredniczy w dostępie do tych stron internetowych, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawarte tam treści.

Dziękujemy za odwiedziny!