| 
 |  Contact |  Sitemap |  Editorial / Disclaimer |  Login

Dzīvnieku higiēna un kopšana

GEA Farm Technologies konsultanti palīdz šajās higiēnas nozarēs un aprūpē: mastītu kontrole un tesmeņa veselība, un dzīvnieku komforts. Viņi strādā gan kā veterināri, gan kā servisa konsultanti, lai uzlabotu un saglabātu jūsu dzīvnieku veselību un mēs piedāvājam daudz dažādus produktus un aprīkojumu šai nozarei.

Mastīta kontrole un tesmeņa veselība.
Mastīts ir viena no izplatītākajām slimībām piensaimniekošanā visā pasaulē un GEA Farm Technologies strādā, lai to kontrolētu. Mēs strādājam kā veterināri, gan kā servisa konsultanti, lai uzlabotu un saglabātu jūsu dzīvnieku un tesmeņa veselību. Mēs piedāvājam daudz dažādus produktus, kuri ir zinātniski pierādīti. Mēs kontrolējam somatisko šūnu skaitu un tesmeņa stāvokli, lai novērstu nelielo kaitējumu pirms tas paliek par lielu problēmu.

Dzīvnieku komforts.
Dzīvnieku klibošana ietekmē jūsu ikdienas darbības vairāk kā vienā veidā: pazemina piena izslaukumus, palielina govju izkaušanu, samazina vairošanās indeksu, palielina mastīta gadījumus  un palielina uzturēšanas izmaksas. Ar mūsu PediCuRx sistēmu, GEA Farm Technologies pārdošanas konsultants palīdz šajos jautājumos.